Om företaget

Renhållningstjänst i Grums AB startades 1963 och bestod då i huvudsak av renhållningsentreprenad i dåvarande Eds och Borgviks kommun. Några år senare startades också containeruthyrning och transport av byggavfall.

Vi skötte även renhållningsarbetet i Grums kommun, efter kommunsammanslagningen, under ca 25 år. Verksamheten har successivt utökats med bl.a. lagring av returpack, sortering av byggavfall.

Vi flyttade in i nya fräscha lokaler vid Nyängen 2007. Därefter kunde vi i våra egna lokaler, också åta oss lagerhantering av pellets åt Stora Enso.

Idag har vi lastväxlare för transporter av skogsflis och byggavfall, grävmaskin för avfallssortering samt lastmaskin för pelletshantering. Vårt företag är i ständig utveckling och ser hela tiden efter möjligheter och nya arbetsområden. I en av våra tre lagerlokaler lagrar vi bl.a returpack av metallburkar och PET-flaskor, som samlas in med vår uppsamlingsbil, från butiker runt om i Värmland. De lagras hos oss, för att senare vidaredistribueras till företag för återvinning. Miljöarbetet är en viktig del av vårt företag.