Om företaget

Renhållningstjänst i Grums AB (Rigab) startades 1963 och var då ett företag som utförde renhållningstransporter i dåvarande Ed och Borgviks kommun. Efter kommunsammanslagningen skötte vi renhållningstransporter och sophämtning i det som senare blev Grums Kommun. Företaget utökades succesivt med lastbilar för container- och lastväxlartransporter samt uthyrning av container- och lastväxlarflak. Senare tillkom även lastbilar för slamsugning, högtrycksspolning och filmning av avloppsrör till företag och privatpersoner. Vi var kommunens renhållningsentreprenör för hushållsavfall fram till april 2004.

2007 flyttade vi till nya lokaler vid Nyängen i Grums.

2009-2010 byggdes två lagerhallar, på 4000 m2 respektive 3400 m2, som hyrs av Stora Enso Pellets för lagring av pellets som tillverkas vid pelletsfabriken i Grums.

2011 startades samarbetet med insamling av pant åt Returpack (Pantamera) på uppdrag av LBC Frakt i Värmland AB. I samband med detta byggdes en ytterligare lagerlokal som Returpack hyrde delar av.

2012 såldes slamsugning- och högtrycksspolningsverksamheten.

2014-2015 byggdes två industrihotell på 1000 m2 som idag hyrs av diverse olika företag. Båda dessa industrihotell är lokaler som anpassats till kundernas behov för respektive verksamhet.

2016 byggdes en ny lagerlokal på 1100 m2 som hyrs av Returpack (Pantamera) då den lokal de hyrde tidigare blev för liten. Här lagras det pantmaterial som samlas in från butikerna i Värmland för att vidare transporteras till Norrköping för återvinning.

2019 såldes åkeri- och sorteringsverksamheten till Niclas Hellqvist AB. Vi utför dock fortfarande lastmaskintjänster och rivningsarbeten av t.ex. brandskadade byggnader. Alla våra maskiner och fordon körs på på fossilfri HVO-diesel.

I slutet av 2019 byggdes en ytterligare lokal på 1250 m2 med en asfalterad yta på 8750 m2 som hyrs av Säljex. Lokalen ligger vid ”1845-området” i närheten av Nyängen.