Vi erbjuder maskintjänster och uthyrning av:

Industrilokaler

Lagerlokaler

Kontor & rum

Ytor för lagring av bark mm.