Avfallssortering

Vi har en egen avfallssortering, där vi sorterar och sänder de olika avfallsslagen till dess rätta slutdestination.